پنجشنبه 21 فروردین 1393 10:54 ب.ظ نظرات ()
به نام خدا      
  نامه اداری داخلی-تشکر و قدردانی (اداری)                             
        آرم        سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                       تاریخ:                                                                                                                                                                                                                                                   شماره: دفتر ریاست همکار ارجمند جناب آقای دکتر سلام علیکم      بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را از حسن همکاری خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب عالی طی دوره چهار ساله عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تهران اعلام نموده.برای شما در تمام عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.                                                                                                دکتر ............رئیس کل 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/