پنجشنبه 21 فروردین 1393 10:57 ب.ظ نظرات ()
نامه اداری داخلی - واحد بالا به پایین / عمودی  ابلاغ بیمه آسیا                                                                                                             تاریخ                                                                                                            شماره                                                                                                            پیوست : دارد پیشتاز شعبه مراغه   با احترام عطف به نامه شماره 1264 مورخ 92/6/29 و پیرو مذاکره تلفنی مورخ 92/6/30 به پیوست نامه تنظیمی به عنوان فرماندهی کلانتری 12 مهاباد ارسال می گردد خواهشمند است هر چه سریعتر و به محض رویت نامه در ساعت اداری به مرجع مربوط مراجعه و نسبت به ادای توضیحات مقتضی اقدام و متعاقبا نتیجه را به این دفتر اعلام فرمایند.    شایان ذکر است که در نامه تنظیمی پیوستی تعمدا از جعل صورت پذیرفته از سوی شاکی نامی به میان نیامده است و بنابراین هر چه سریعتر نسبت به ارسال اصل مدارک مثبته دایر بر جعل به این دفتر اقدام کنید تا نسبت به طرح شکایت علیه مشارالیه اقدام گردد.                                                                                                    مدیر دفتر حقوقی                                                                                                   سید محمد علیزاده    

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/