پنجشنبه 21 فروردین 1393 10:59 ب.ظ نظرات ()
به نام خدا                  آرم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                       تاریخ                                                                                                                      شماره دفتر ریاست همکار ارجمند جناب آقای دکتر............... با سلام    بدین وسیله مراتب قدر دانی و سپاس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را از حسن همکاری ، خدمات خالصانه و زحمات بی شائبه جناب عالی طی دوره چهار ساله عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تهران اعلام نموده ، برای شما در تمام عرصه های زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی می نمایم.                                                                                                            دکتر......رئیس کل 

منبع نوشته: http://namehnegari.mihanblog.com/